PLOTS OVERLIJDEN?
WIJ BEGELEIDEN U BIJ ELKE STAP
BEL 24/7 (0)3 844 84 01

OCMW-PROCEDURE


Onze onderneming doet al 4 jaar de uitvaarten in opdracht van het OCMW van de Stad Antwerpen.

Wij geloven dat iedereen recht heeft op een ‘waardig en stijlvol afscheid’, ongeacht achtergrond, levensovertuiging ...

Wie komt in aanmerking?

Indien er geen middelen zijn om een gewone uitvaart (of een budgetuitvaart) te betalen, kan men een beroep doen op het OCMW van de Stad Antwerpen voor financiële tegemoetkoming.

De familie, sociale dienst van het ziekenhuis of het woonzorgcentrum richt zich dus in eerste instantie tot het OCMW van de Stad Antwerpen, die zal evalueren of de uitvaart in aanmerking komt voor steun.

Procedure

Bij goedkeuring door het OCMW van de Stad Antwerpen, stuurt deze een opdrachtformulier naar De Groene Linde via e-mail.

In afwachting hiervan zullen de medewerkers het lichaam reeds ophalen.

Eens de opdracht officieel geregeld is, start De Groene Linde de procedure voor de uitvaart: een afspraak wordt gemaakt met de contactpersoon vermeld in de opdracht. In samenspraak met deze contactpersoon worden vervolgens de datum, plaats en het verloop van de uitvaart vastgelegd.

WILT U EROVER PRATEN?

WIJ KUNNEN HELPEN


VERZENDEN